Wibor ON   1,62%  |  Wibor 1M   1,66%  |  Wibor 3M   1,72%  |  Wibor 6M   1,79%  |  Wibor 1Y   1,82%

ZARZĄD

 

Adam Zielonka

Założyciel i Prezes Zarządu Profitum Wealth Management Sp. z o.o. Absolwent wydziału ekonomicznego Akademii Rolniczej w Szczecinie, oraz Studiów podyplomowych z rachunkowości. Uczestnik wielu szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu negocjacji handlowych, marketingu, finansów przedsiębiorstw, ryzyka kredytowego, budżetowania, produktów Private Banking.
Posiada 20 - letnie doświadczenie na rynku finansowym. Od początku swojej kariery związany z rynkiem finansowym i bankowym. Zaczynał w 1992 roku od stanowiska specjalisty ds kredytów korporacyjnych w PBK S.A.. W latach 1997-2002 jako Dyrektor Regionu Północnego w Deutsche Bank AG koordynował współpracą ze strategicznymi klientami korporacyjnymi, w szczególności w zakresie Trade Finance, zabezpieczeń przed ryzykiem kursowym, oraz w zakresie realizacji wielu projektów inwestycyjnych. W kolejnych czterech latach pracował w bankowości korporacyjnej na stanowiskach Dyrektora Regionu BGZ S.A. i NordLB Polska S.A. Przed założeniem Profitum związany był ze spółką Elstaroils S.A., notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych, w której jako Członek Zarządu kierował pionami sprzedaży oraz planowania i realizacji skupu rzepaku. Brał aktywny udział w drugiej emisji akcji spółki na GPW w W-wie.

Posiada licencję dystrybutora funduszy inwestycyjnych wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego nr DPF/4031/28/4/11/AS

 

 

Romuald Olchowicz

Założyciel i Wiceprezes Zarządu Profitum Wealth Management Sp. z o.o. Absolwent wydziału Zarządzania i Ekonomi Politechniki Gdańskiej. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Od początku swojej kariery związany z rynkiem funduszy inwestycyjnych. Zaczynał w 1997 roku od stanowiska specjalisty w Pioneer PPTFI SA, pierwszym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. W latach 2000 -2008 związał się z ramieniem inwestycyjnym Grupy Deutsche Banku – DWS Polska TFI SA, gdzie był zatrudniony jako Dyrektor Regionu Północ. Koordynował wówczas współpracą ze strategicznymi klientami, w szczególności odpowiadał za kontakty z klientami korporacyjnymi. W 2008 r., przez kilka miesięcy swoim doświadczeniem wspomagał także OPERA TFI S.A., a tuż przed założeniem Profitum na przeszło dwa lata związał się z Grupą Copernicus gdzie pracował na stanowisku Dyrektora Regionu Północnego. Wówczas był zaangażowany w rozwój nowo powstałego departamentu zarządzania aktywami w ramach usługi asset management. Współtworzył także dystrybucję dla startujących w owym czasie otwartych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Copernicus Capital TFI S.A. W Grupie Copernicus był także aktywnie zaangażowany w realizację ofert pozyskania finansowania w drodze emisji obligacji korporacyjnych.

Posiada licencję dystrybutora funduszy inwestycyjnych wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego

 

 

Bartosz Jasiński

Wspólnik i Członek Zarządu Profitum Wealth Management Sp. z o.o. Absolwent Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego oraz studiów Executive MBA organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów i Rotterdam School of Management. Uczestnik licznych szkoleń i konferencji krajowych i zagranicznych z zakresu organizacji i funkcjonowania rynków finansowych i towarowych, analizy finansowej, zarządzania ryzykiem kursowym i stopy procentowej, negocjacji handlowych, zarządzania sprzedażą, marketingu i zarządzania projektami.

Od roku 1999r. pracując w Reuters Limited Ltd. związany z polskim rynkiem kapitałowym i finansowym. Zarządzając regionalną sprzedażą i marketingiem był inicjatorem i liderem wprowadzania na polski rynek systemów informacyjnych i transakcyjnych Reuters, systemów do zarządzania ryzykiem finansowym i systemów dystrybucji danych rynkowych w firmach jak i instytucjach finansowych. W kolejnych latach był zaangażowany w tworzenie strategii produktowej firmy, zarządzanie kanałami sprzedaży, współpracę z bankami i biurami maklerskimi, doradztwo dla klientów kluczowych, działania na styku edukacji i businessu. Prowadził liczne cykle wykładów na uczelniach wyższych. Od roku 2009 zajmował się zarządzaniem i wprowadzaniem na polski rynek hiszpańskiej marki Imar SA (branża projektowo-architektoniczna).

 

 

 

Sławomir Dąbrowski

Członek Zarządu Profitum Wealth Management Sp. z o.o.  Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.  Karierę zawodową rozpoczął w 1991 roku w strukturach International Finance Corporation (Grupa Banku Światowego) zarządzając projektami realizowanymi przez międzynarodowe zespoły ekspertów, których celem była restrukturyzacja, aranżowanie finansowania oraz wsparcie zarządów polskich przedsiębiorstw we wdrażaniu wypracowanych wspólnie strategii rozwoju.  Następnie przez 18 lat w sektorze bankowym (w  tym przez 15 lat w Grupie Deutsche Bank), gdzie tworzył od podstaw, rozwijał i zarządzał w ramach tych instytucji strukturami ukierunkowanymi na obsługę Klientów korporacyjnych oraz zamożnych Klientów prywatnych.  Pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.  Uczestnik licznych szkoleń i konferencji krajowych i zagranicznych z zakresu organizacji i funkcjonowania rynków finansowych, analizy finansowej, ryzyka kredytowego, zarządzania ryzykiem kursowym i stopy procentowej, negocjacji handlowych, emisji papierów komercyjnych, zarządzania sprzedażą, marketingu i zarządzania projektami.